Med Eubiqs unike skinnesystem beregnet for strømkontakter, er du sikker på å få et kvalitetsprodukt som oppfyller alle strenge krav for brannsikkerhet. I tillegg gir det et ordentlig og ryddig inntrykk, istedenfor mange ekstra fordelere på steder der behovet for flere uttak er stort. Skinnene er også særdeles bra beskyttet med tanke på faren for å få elektrisk støt. Med GSS (grounded senter system) systemet, er alle ledende objekter som kommer i kontakt med strømskinnen effektivt jordet, og på den måten unngår man farlig kontakt med strømførende deler.

Se her for hvilke skinner du har mulighet til å bestille.

Eubiq montert ved TV

Alle uttak du trenger ved din TV i en enkelt skinne.

Perfekt for ditt møterom. Alle strøm- og multimediauttak på en plass.